Mec. Paweł Machajski – Radca Prawny

Radca prawny Paweł MachajskiWspólnik i Partner Zarządzający. Założyciel Kancelarii.

Magister Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Zawód Radcy Prawnego wykonuje od 2006 r. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Rekomenduje się bogatym doświadczeniem zawodowym, w tym procesowym – w branży prawnej Szanownym Klientom pomoc prawną świadczy z sukcesami od 2002, a więc już 18 lat.

W toku kariery zawodowej świadczył obsługę prawną ponad 100 przedsiębiorstw, jak również reprezentował Klientów prywatnych i instytucjonalnych w licznych procesach sądowych. Wśród Klientów, którym świadczył pomoc prawną, można wymienić Zakłady Ubezpieczeń, Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjne, Przedsiębiorstwa Budowlane, Konsorcja Handlowe zajmujące się handlem towarami i sprzedażą towarów w handlu detalicznym i hurtowym, jednostki samorządu terytorialnego.

Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń majątkowych, prawie odszkodowawczym, prawie pracy, prawie przewozowym, prawie budowlanym, prawie konsumenckim, prawie gospodarczym; jego praktyka obejmuje też oczywiście doradztwo z ogólnie pojętego prawa cywilnego i rodzinnego.

Posługuje się płynnie jęz. niemieckim i angielskim. Były wykładowca jęz. niemieckiego prawniczego w toku szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Mec. Jan Komarnicki-Drużbycz – Adwokat

Adwokat Jan Komarnicki-DrużbyczNota biograficzna w przygotowaniu…

Apl. Adw. Paulina Maciołek

Aplikant adwokacki Paulina MaciołekAplikantka adwokacka II roku, wpisana na listę aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, Nr wpisu: WRO/Apl/2674. W 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 2011 r. ukończyła również studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W 2018 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i w tym samym roku otrzymała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko rozumiane prawo karne oraz prawo rodzinne i opiekuńcze. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii Komornika Sądowego oraz uczestnicząc w licznych praktykach zawodowych zarówno w sądach, jak i prokuraturach. W trakcie studiów uczestniczyła w licznych szkoleniach, posiada ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Prywatnie miłośniczka przyrody i pasjonatka ogrodnictwa. Interesuje się literaturą.

Apl. Adw. Karina Motyka

Aplikant adwokacki Karina MotykaUkończyła kierunek Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, w tym część studiów odbyła na Uniwersytecie Mannheim w Niemczech. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Odbywała praktyki w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polski w Limie, która obszarem swojej działalności obejmuje: Peru, Boliwię i Ekwador.

Swoje specjalizacje koncentruje na: prawie własności intelektualnej, prawie cywilnym i rodzinnym, prawie międzynarodowym oraz zagadnieniach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Biegle włada językiem angielskim, w tym prawniczym angielskim, a także językiem hiszpańskim. Prywatnie jest miłośniczką tańców i kultury latynoamerykańskiej, fotografii oraz podróży.

Apl. radcowski Mateusz Zeman

Aplikant radcowski Mateusz ZemanAplikant Radcowski III roku. Wpisany na listę aplikantów radcowskich, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu za numerem: APL-WR-180179. Z Kancelarią związany od 2018 r. Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doradza od 2014 roku jednostkom sektora finansów publicznych, jednostkom samorządu terytorialnego, osobom fizycznym, przedsiębiorcom, w tym przedsiębiorcom zagranicznym, w ramach kompleksowej obsługi prawnej oraz obsługi procesowej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w toku czynności w Kancelarii Prawnej we Wrocławiu i Bielsku – Białej, a także sprawując funkcje publiczne w samorządzie terytorialnym.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym (materialnym i procesowym), ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego.

Prywatnie pasjonat turystyki wysokogórskiej, kolarstwa oraz architektury.