Kancelaria specjalizuje się we wszystkich najistotniejszych dziedzinach prawa. W Kancelarii funkcjonują Departamenty prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i samorządowego oraz departament procesowy.

Istota skutecznej pomocy i porady prawnej polega na umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia na problem, uwzględniając zarówno aspekty praktyczne, potrzeby Klienta, jak i aspekty prawne. Potrafimy profesjonalnie dokonywać takiej kwalifikacji i udzielać skutecznej pomocy.