“KOMARNICKI I  MACHAJSKI KANCELARIA PRAWNICZA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO” SPÓŁKA PARTNERSKA

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000307503

z siedzibą

Energetyczna 8/7
53-330 Wrocław

NIP: 8942946922
REGON: 020771578

Nr Konta bankowego: PKO BP 27 1440 1156 0000 0000 0787 6122