Paragraf

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności Pracownika w pracy wywołanej chorobą (art. 53 KP)

W przypadku gdy od dłuższego czasu Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, a Pracodawca zastanawia się nad sposobem rozwiązania stosunku pracy z Pracownikiem, to do dyspozycji Pracodawcy wprowadzono przepisy prawa pracy, które mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy …